קורס

המאבק על גילוי חכמת הקבלה

מהי חכמת הקבלה? מה מקומה בחיי עמנו ובחיי העולם כולו?
ומדוע מצד אחד, היא מושכת אליה את המבקשים לגלות את סוד החיים, ומצד שני, היא מעוררת התנגדות קשה וחשש לעסוק בה?

בוצעו 0 מתוך 6 שיעורים0%
6 שיעורים