בקרוב: קורס קבלה מעשית

איך ממשים את חכמת הקבלה בפועל? הקורס ילווה בדוגמאות של חברים וחברות מ”קבלה לעם”